Tytuł artykułu: Ocena stabilności morfologii koryta na podstawie analizy archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych wykonywanej w środowisku GIS

Autorzy: KAŁMYKOW-PIWIŃSKA, A., FALKOWSKI, T.

Słowa kluczowe: stabilność koryta, Wyspy Zawadowskie, GIS

Streszczenie: Zmienność morfologii koryta Wisły warszawskiej w rejonie rezerwatu Wyspy Zawadowskie oceniono na podstawie analizy materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych, obejmujących okres od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Dodatkowo przeprowadzono badania terenowe, obejmujące kartowanie geomorfologiczne oraz wiercenia geologiczne w korycie Wisły. Porównanie zmian układu głównego nurtu oraz zmian morfologii mezoform korytowych z budową geologiczną analizowanej strefy umożliwiło identyfikację stabilnych elementów analizowanego odcinka koryta Wisły.

Cytowanie w stylu APA: Kałmykow-Piwińska, A. & Falkowski, T. (2012). Ocena stabilności morfologii koryta na podstawie analizy archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych wykonywanej w środowisku GIS. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 251-262.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kałmykow-Piwińska & Falkowski, 2012), następne powołania: (Kałmykow-Piwińska & Falkowski, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Kałmykow-Piwińska, Agnieszka, Tomasz Falkowski. "Ocena stabilności morfologii koryta na podstawie analizy archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych wykonywanej w środowisku GIS." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 251-262.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kałmykow-Piwińska, & Falkowski 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kałmykow-Piwińska_Falkowski_2012_PNIKS, author={Kałmykow-Piwińska, Agnieszka and Falkowski, Tomasz}, title={Ocena stabilności morfologii koryta na podstawie analizy archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych wykonywanej w środowisku GIS.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A3/art3.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={251-262}}

Pełny tekst PDF


Go Back